Procházka po Koryčanech

V samotných Koryčanech významné kulturní památky nenajdeme, přesto je zde několik míst, které stojí za to navštívit.

Hlavní dominantou je barokní kostel sv. Vavřince, jehož starobylá socha je umístěna ve výklenku nad hlavním vchodem. Kdo kostel postavil, není známo, první zmínky o kostele se objevují okolo roku 1350. Dalším důležitým mezníkem je druhá polovina 17. století, kdy byl kostel přestavěn do dnešní podoby. Před kostelem je ceněná gotická socha sv. Marie pocházející ze 14. století a sousoší „Tři svatí Jáni“.

Na vyvýšenině nad kostelem je zámek s rozsáhlým anglickým parkem přestavěný do nynější barokní podoby v roce 1667. Dnes je bohužel zámek veřejnosti nepřístupný, slouží jako střední odborná škola. Na další vyvýšenině byla na paměť velkého požáru v roce 1712 postavena kaple zasvěcená patronu hasičů, sv. Floriánovi.

Židovská obec v Koryčanech existovala již v době předbělohorské, z velké části však na začátku 20. století židovští obyvatelé vymizeli a zbytek populace byl zdecimován za 2. Světové války. Synagoga byla již ve 20. letech převedena do vlastnictví tělovýchovné jednoty Orel a posléze přestavěna na obchod. Židovský hřbitov situován na severovýchodním okraji městečka zůstal zachován a v 90. letech byl zařazen mezi kulturní památky chráněné státem.

Pokud se chcete dozvědět o koryčanských památkách více, navštivte odkaz.