O nás

Historie Penzionu Domov, Koryčany

Na místě současného Penzionu Domov se původně nacházela pekárna. Okolo roku 1920 koupil nemovitost pan Bedřich Kratina, úředník firmy Thonet. Otec jeho manželky Štěpánky, rozené Stádníkové, v ní pak provozoval stáčírnu piva.

Rodina Kratinova posléze přesídlila do Brna, kde se pan Kratina stal ředitelem úřednické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Po svém návratu do Koryčan v roce 1936 vystavěla rodina Kratinova na místě původní nemovitosti penzion s restaurací, kterému dali název Domov.

Penzion Domov provozovaný rodinou dobře prosperoval a byl oblíbeným místem setkávání střední třídy z Koryčan a okolí. Hrávaly se zde taroky a preveranc, mladí tančili při gramofonu v restauraci zařízené čalouněnými boxy. Byly zpracovány projekty na rozsáhlou přestavbu včetně hudebního pavilonu.

Penzion Domov za dob komunismu

Nástup komunistické moci znamenal i postupný konec penzionu. V roce 1952 byla restaurace z moci úřední uzavřena a celé zařízení zničeno. V prostorách restaurace se postupně vystřídala zasedací místnost komunistické strany, veřejná knihovna a dokonce sušárna obilí. V roce 1959 byla zestátněna i celá budova. Později zde byl Restauracemi a jídelnami Kroměříž obnoven restaurační provoz. Původní majitelka Štěpánka Kratinová zde však žila až do své smrti v roce 1989.

Restituce Penzionu

V roce 1990 se budova vrátila vnukům rodiny zakladatelů, paní Mileně Maté (rozené Kratinové), a panu Ing. Jaroslavu Schulzovi, CSc., který posléze podíl paní Maté odkoupil. Dnešní majitel obnovil restaurační a ubytovací provoz a zahájil rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci, která pokračuje dodnes. Bylo vybudováno kvalitní ubytování, modernizován restaurační provoz, zkvalitněno provozní zázemí (sociální zařízení a kuchyně). Naposledy byla do provozu uvedena letní zahrádka s dětským koutkem.

Spolu s personálem provozovny Vám přeji příjemný pobyt v Penzionu Domov.

Ing. Jaroslav Schulz, CSc.
majitel