Příroda a výlety v nejbližším okolí

Hrad Cimburk

(ve vzdálenosti 3, 4 km)

Rozsáhlá zřícenina gotického hradu Cimburk založeného mezi léty 1327 – 1333 a opuštěného okolo roku 1710 se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od Koryčan. V současnosti je zřícenina opravována a spravována občanským sdružením, které zde pořádá řadu kulturních akcí.

Koryčanská kaple

Tato drobná sakrální stavba z poloviny 19. století napodobující barokní sloh tvoří důležitý orientační bod opatřený triangulačním kótování a příjemné místo k odpočinku.

Kozel a U Mísy

(ve vzdálenosti 4,5 km)

Osamělé skalisko Kozel je věžovitá samostatná skála a horolezecká zajímavost. Je zde popsáno celkem 18 výstupových tras, bohužel horolezecká činnost je zde zakázána. Proč právě Kozel? Zde se můžete dozvědět více. Zhruba 500 metrů odtud se nachází studánka s dobrou pitnou vodou. I studánka je opředena pověstí.

Kazatelna

Dalším skalním útvarem je vypreparované pískovcové skalisko, chráněný přírodní útvar, který vystupuje ze svahu s vytesanými schůdky pro výstup a upravenou plochou na vrcholu, která připomíná kazatelnu. Ze skaliska je výhled přes údolí Kyjovky na protější hřeben Chřibských hřbetů, hrad Cimburk a část Koryčanské přehrady. O skalisku se traduje, že kdysi bylo využíváno skutečně jako kazatelna.

Koryčanská přehrada

Na horním toku Kyjovky, mezi městečkem Koryčany a obcí Stupava, najdeme tuto údolní přehradní nádrž. Jejím hlavním účelem je shromažďování vody pro skupinový vodovod Kyjov a snížení rizika povodňových průtoků. Vzhledem k hlavní funkci nádrže je zde přísný zákaz koupání.

Moravanské lúky

(ve vzdálenosti 3 km JV od Koryčan na svazích Bradla)
Tato přírodní rezervace lesních luk a drobných lesních enkláv se pokouší o zachování lučních společenstev v oblasti Chřibů. Vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených rostlin, jmenujeme například orlíček obecný, kosatec trávolistý či vemeníky.

Hradisko svatého Klimenta

V blízkosti Koryčan se v lesích nachází tzv. hora nebo hradisko svatého Klimenta, místně nazývané Klimentek, s kapličkou vybudovanou na rozvalinách velkomoravského kostela. Je to významné poutní místo a národní kulturní památka hluboce spjata s historií Velké Moravy. Pojmenování lokality vychází z cyrilometodějské tradice, a to že sv. Cyril a sv. Metoděj sem přinesli ostatky papeže svatého Klimenta. S velkou pravděpodobností zde také tito věrozvěsti dokončili překlad Bible do staroslověnštiny. Více informací o tomto duchovním místě naleznete na webové stránce Klimentek.
S cyrilometodějskými legendami jsou spjaty i bludné kameny z doby ledové Kazatelna a Kozel, o kterých jsme se zmiňovali výše.
V delší vzdálenosti od Koryčan, dobře dosažitelné na kole či autem, najdeme nejvýznamnější moravská poutní místa: Ždánice, Velehrad a sv. Hostýn. V samotných Koryčanech se každoročně o svatodušních svátcích počátkem září koná známá mariánská pouť.